บริการติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป

รูปภาพ4.png
100598000_3056352734454115_9036359690384048128_n.jpg
293325728_5315149711907728_1033316192346016_n.jpg
135783089_3668986813190701_6907725348691824086_n.jpg


บริการติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสบการณ์ VCON ขอนำเสนอการบริการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปคุณภาพสูงของแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้นจนถึงการติดตั้งขั้นสุดท้าย VCON คือผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้สำหรับระบบคอนกรีตสำเร็จรูปที่สมบูรณ์

การติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในโรงงานผลิต เราสามารถลด แรงงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากไซต์งานไปยังโรงงานผลิตได้ถึง 80% สิ่งนี้จะช่วยเร่งระยะเวลาการก่อสร้างและป้องกันการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจส่งผลต่องบประมาณของโครงการท่าน ด้วยประสบการณ์การติดตั้งกว่า 50 ปี เรารู้วิธีที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างถูกวิธีตามหลัก PCI Precast Prestressed Concrete Institute USA และ ACI American Concrete Institute เรามีทีมติดตั้งเครนและรถบรรทุกของเราเอง เราให้บริการโซลูชั่นการติดตั้งที่มีมาตรฐานระดับโลกสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีความท้าทายมากที่สุด


ผลิตภัณฑ์ของเรา