รางคอนกรีตสำเร็จรูป

ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ACI (American Concrete Institute)

gutter1.jpg
P55-01.png

รางน้ำคอนกรีตสําเร็จรูป VCON เหมาะสําหรับการระบายน้ำคลองและระบบส่งน้ำ รางน้ำคอนกรีตสําเร็จรูปเป็นที่รู้จักในเรื่องความคุ้มค่า เป็นระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีความสม่ำเสมอของคุณภาพและขนาดอย่างสูง


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

P56-04.png

คุณภาพสูง

ด้วยการควบคุมคุณภาพและความสวยงามอย่างเคร่งครัด เราได้รางคอนกรีตสําเร็จรูปที่ขนาดแม่นยําผิวสวยงาม ทําให้หน้างานก่อสร้างสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทนทานในระยะยาว

เราใช้คอนกรีตที่กําลังอัดสูงพิเศษและเสริมเหล็กตามมาตรฐานอเมริกา มีความทนทานสูงและการบํารุงรักษาต่ำ

ประหยัดเวลาและต้นทุน

ประหยัดเวลาการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง ใช้แรงงานน้อย

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา